doydurmaq

doydurmaq
f.
1. Tox hala gətirmək, doyunca yedirmək, yemək vermək. Aclıq mənə lap kar etmişdi, durdum ki, evimizə gedib bu arsızı doydurdum. A. D..
2. kim. Bir mayeni, öz içərisində çoxlu miqdarda başqa maddəni əridəcək (həll edəcək) dərəcəyə çatdırmaq.
◊ Cana doydurmaq – bax can.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • doydurma — «Doydurmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • can — is. <fars.> 1. Dini etiqada görə, ölümlə vücuddan ayrılan qeyri maddi varlıq; ruh. Hələ canı var. – Çıxmayan cana ümid var. (Məsəl). Südlə gələn canla çıxar. (Ata. sözü). Səni canan sanıram, çıx bədənimdən, ey can! F.. Kərəm deyər: Haqq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • doyurmaq — f. 1. Yedirmək, qarnını doydurmaq, aclığını rəf etmək. Arvad məni inandırır ki, bir çox ac itlər və heyvanlar öz rizqlərini zibildə tapırlar; onları doyurmaq da savabdır. C. M.. Bol nemətli, bərəkətli hövzəsi Nilin; Doydurmadı qarnını yoxsul… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • heyzə — (Lənkəran, Naxçıvan) mədə pozğunluğu Heyzə eləməx’ (Meğri) – 1. varlandırmaq; 2. doydurmaq, tox etmək. – Getdin işladın, gatırdın, bizi heyzə elədin …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • asi-kifir — sif. dan. Bu və ya digər səbəb üzündən hirslənmiş, acıqlanmış, narazı, bezikmiş, cana doymuş. Asi kifir etmək – hirsləndirmək, bezikdirmək, cana doydurmaq. Asi kifir olmaq – bərk hirslənmək, bezikmək, cana doymaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • barındırmaq — f. Doydurmaq, yedirtmək, bəsləmək, yemləmək; himayə etmək, qorumaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bezdirmək — f. Təngə gətirmək, usandırmaq, cana doydurmaq, zəhlə tökmək. Şehli kəndinin dedi qoduları, dağlarda gedən yersiz səngər atışmaları Şamonu son dərəcə bezdirmişdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • boğaz — 1. is. 1. anat. Boyunun, qida borusunun başı və nəfəs yollarının yerləşdiyi ön hissəsi. Boğazdan yapışmaq. – Gülnaz dartınıb onun əlindən çıxdı, Qəmərbanunun boğazından yapışıb divara çırpdı. M. İ.. // Ağız içinin dal tərəfindəki boşluq, hülqum.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • doyuzdurmaq — bax doydurmaq. Yatdıq və səhər dedilər ki, gecə oğru inək hara isə əkilib və qarnını doyuzdurub, sübh tezdən qayıdıb gəlibdir. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • inandırmaq — f. İnanmasına nail olmaq, inanmasına çalışmaq, birində bir şey haqqında inam yaratmaq; qane etmək. Haqlı olduğuna inandırmaq. Vəziyyətin düzələcəyinə inandırmaq. – Füzuli, eşqə mühlik derdim, ol məhvəş inanmazdı; Bihəmdüllah ki, can vermək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”